Ponuka

 • Gaštankovia

  Gaštankovia

  Typická jesenná aktivita....

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda
  19. 10. 2021

  Jeseň je v našej materskej škole už dlhoročné spätá s púšťaním šarkanov. Nebolo tomu ináč ani tento rok. Za pomoci pani učiteliek a pána učiteľa vystúpili do výšin nápadité šarkany a postarali sa o pestrofarebné divadlo na jesennej oblohe. Roztancovali sa motýle, dinosaury či iné zvieratká. Radosť v detských očiach bola obrovská. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Veríme, že aj budúci rok sa stretneme na najbližšom kopci pri rovnakej akcii, tentoraz už vo väčšom množstve.

 • Školský semafor

  Školský semafor

  Zverejnené 17. 08. 2021 na www.minedu.sk

   

  Vážení rodiča,dovoľte, aby sme vás informovali o nevyhnutných záležitostiach, týkajúcich sa otvorenia nového školského roka 2021/ 2022.

  Ministerstvo školstva sa účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál Školský semafor v školskom roku 2021 / 2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky a je záväzný pre všetkých.

  Na priložených linkoch nájdete súbory na stiahnutie - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je potrebné vytlačiť , vypísať a doniesť do MŠ. Rovnako tam nájdete celé znenie Školského semafora a Oznam o podmienkach vstupu do priestorov školy a školských zariadení.

 • Leto v MŠ - mix fotiek

  Leto v MŠ - mix fotiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Leto v MŠ - mix fotiek.

 • Rozlúčka s predškolákmi

  Rozlúčka s predškolákmi

  ...tradično - netradične....

 • Bicyklovanie nás baví

  Bicyklovanie nás baví

  Predškoláci a týždeň bicyklovania.

 • Deň Zeme v triede Sovičiek

  Deň Zeme v triede Sovičiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v triede Sovičiek.

 • Deň Zeme v triede Zajačikov

  Deň Zeme v triede Zajačikov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v triede Zajačikov.

 • Deň Zeme v triede Veveričiek

  Deň Zeme v triede Veveričiek

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v triede Veveričiek.

 • Vtáčie búdky v MŠ

  Vtáčie búdky v MŠ

  Z dôvodu pandemickej situácie sa tento rok nekonali tradičné tvorivé dielne v MŠ. Istou formou náhrady sa stal projekt "Výroba vtáčej búdky" spoločne s celou rodinou. Potešilo nás množstvo a originalita vašich diel, ktoré ste priniesli do MŠ. Chceme sa tiež poďakovať za zaslanie fotografií, ktoré zachytávajú proces realizácie búdok.

        Ako ste mohli sami vidieť, najskôr boli vtáčie búdky vystavené v areáli ZŠ, aby potešili aj našich starších kamarátov zo základnej školy. Následne boli oslovení rodičia jednotlivých tried, ktorým sa chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať, že nezaváhali a pomohli premiestniť vtáčie búdky do areálu detského ihriska. Zhotovili stojany, na ktoré následne búdky upevnili.

        Naše vtáčie búdky budú slúžiť k bezpečnému zahniezdeniu vtáčích hniezd. Vtáčiky budeme spoločne s deťmi prikrmovať, aby sme im pomohli počas zimy. Veríme, že s príchodom jari sa na našom školskom dvore začne ozývať spev vtáčikov.

 • Mikuláš v našej MŠ 2020

  Mikuláš v našej MŠ 2020

      Mikuláš so svojim pomocníkom čertíkom nemohli obísť počas tohtoročnej svojej cesty ani materskú školu v Nemeckej. Netrpezlivo na neho čakali všetci škôlkári. Obrovské očakávanie sa razom premenilo na nezabudnuteľný zážitok, keď zazvonil Mikuláš a zjavil sa za oknami každej jednej triedy. Deti mu pekne zaspievali, zarecitovali a za odmenu dostali balíček sladkých dobrôt.

       Ďakujeme, Mikuláš a o rok čakáme ťa zas…

 • Úprava detského ihriska spojená s montovaním novej preliezky pre deti

  Úprava detského ihriska spojená s montovaním novej preliezky pre deti

        Napriek momentálnej nie dobrej spoločenskej situácii, ale vďaka veľkému odhodlaniu kolektívu MŠ sa neuveriteľné stalo skutočnosťou. Detské ihrisko v areáli ZŠ s MŠ v Nemeckej sa zväčšilo priestorovo a podarilo sa zakúpiť a osadiť aj novú preliezku pre deti. Čo však tomu predchádzalo? Kopec príprav, vybratie vhodnej preliezky, zakúpenie materiálu na nové oplotenie i zabezpečenie brigádnikov.

       Akcia, ktorá sa konala 28. novembra, sa však stretla s veľkým úspechom. Velikánska vďaka patrí 9 chlapom, ktorým nie je ľahostajná návšteva ich detí či vnúčat v našej MŠ. Najskôr sa musel pozemok vyčistiť a vyrovnať pomocou ťažkej techniky, následne boli osadené koly a natiahnutý plot. Po náročnej práci prišla aj odmena v podobe lahodnej kapustnice od pána Náthera. Ešte raz všetkým zúčastneným veľká VĎAKA!. Po rozšírení a oplotení ihriska už nebránilo nič, aby firma, u ktorej sa kupovala prieliezka, mohla začať jej realizáciu a zmontovanie. Teda presnejšie jej jednu časť, nakoľko druhý diel sa bude osádzať začiatkom jari.

       Preliezka je veľmi príjemná na dotyk a lahodí aj oku. Jednotlivé jej prvky podporujú nie len detskú fantáziu, ale rozvíjajú aj ich pohybové schopnosti a zručnosti, deti si posilňujú svalstvo rúk, nôh a chrbta, a to všetko na čerstvom vzduchu v bezpečí materskej školy.

  Nás ako učiteľky najviac teší, keď vidíme radosť v očiach detí.

      

 • Svetový deň behu 5. 11. 2020

  Svetový deň behu 5. 11. 2020

  Beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a zároveň spolu s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. 

  Ani naša MŠ nezabudla na tento deň a každá trieda sa do spomínanej aktivity zapojila. Trieda Veveričiek si zabehala na detskom ihrisku, stredniaci mali pripravené bežecké súťaže priamo v triede a trieda predškolákov behala vo vonkajšom areáli ZŠ. Bežali sme všetci nielen pre svoje zdravie a lepšiu imunitu, ale aj pre pocit šťastia, ktorý žiaril v očiach každého škôlkára.

 • Poďakovanie

  Poďakovanie
 • Za každého počasia ....Sovičky

  Za každého počasia ....Sovičky

  Ani dážď neodradí naše Sovičky...stále niečo objavujú, pozorujú...dýchajú čerstvý vzduch a sú v súlade s prírodou....

 • Usilovné zajačiky

  Usilovné zajačiky

  Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí a už máme september za sebou. V albume Usilovné zajačiky nájdete prierez témami i rôznorodými aktivitami v mesiaci september v strednej triede. Naše "zajačiky" si precvičovali jemnú motoriku strihaním, lepením papiera, vyfarbovaním obrázkov podľa zadania. Téma "Čim chcem byť" ich pohltila natoľko, že každý deň sme mali v triede kuchárov, pekárov, predavačov, hasičov či policajtov. Nezabúdame ani na pohyb, či už formou tanca, zdravotných cvikov alebo príjemných vychádzok do okolia MŠ.

 • Dôležitý oznam!!!

  Dôležitý oznam!!!
 • Nové usmernenia k 30. 09. 2020

  Nové usmernenia k 30. 09. 2020

  Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

                                                                                Bratislava 30.09.2020

   

  Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

  • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
  • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

  Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

  • rodičovské združenia
  • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
  • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

  Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

  Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

  Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 • Výroba jablkového džúsu v triede predškolákov

  Výroba jablkového džúsu v triede predškolákov

  Pohár sviežeho jablkového muštu (neodfiltrovaný jablkový džús) bez pridaného cukru je presne to, čo si naše zdravie na jeseň žiada. Vedia to dobre aj naši predškoláci, ktorí si takúto lahôdku pripravili s pomocou pani učiteliek. Dvojnásobná radosť v očiach detí - na nezaplatenie. Každý si vyrobil džús pre seba a navyše výborne chutil.

 • Keď nespíme, oberáme jabĺčka....Sovičky

  Keď nespíme, oberáme jabĺčka....Sovičky

  Keď nespíme, oberáme jabĺčka....Sovičky ...jeseň v plnom prúde, jabĺčka v plnej svojej kráse...predškoláci využívajú každú možnú chvíľku na pobyt na čerstvom vzduchu...jednou z aktivít sa stalo aj oberanie jabĺčok a ich následná ochutnávka....

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Školská 35, 976 97 Nemecká
 • 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká)
  0911 188 615 (vedúca školskej jedálne, odhlasovanie stravy)
  0903 450 874 (súkromné na riaditeľku školy, len v nevyhnutných prípadoch)

Fotogaléria