Ponuka

Spolupráca MŠ s inými inštitúciami Spolupráca s rodičmi detí

Spolupráca MŠ s inými inštitúciami

 

 • Spolupráca so ZŠ Nemecká: vzájomné návštevy – čítanie rozprávok, návšteva školskej knižnice spojená s čítaním kníh, slávnostný zápis do ZŠ, spoločné vystúpenia detí pri rôznych príležitostiach

 

 • Spolupráca s OÚ Nemecká : aktívne zapájanie detí do kultúrneho diania počas celého školského roka – vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším; vystúpenie pre jubilantov, rozlúčka so zimou a vynášanie Moreny; vystúpenie detí ku Dňu matiek v miestnom kultúrnom dome

 

 • Spolupráca s denným centrom Impulz n. o. (zriadený v areáli ZŠ s MŠ Nemecká): spoločné tvorivé dielne v priestoroch denného stacionára, prezentácia detských masiek počas karnevalu

 

 • Spolupráca s lesným pedagógom pánom Ing. Miroslavom Šuchom z Lesov SR (lesná správa v Brusne)

 

 • Spolupráca s pani Ing. Janou Kološtovou, ekopedagogičkou zo Štátnej ochrany prírody SR

 

 • Spolupráca s pani logopedičkou Mgr. Zuzanou Moškurjákovou

 

 • Spolupráca so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva so sídlom v ZŠ v Brusne

 

 • Spolupráca s rôznymi divadlami, ktoré poskytujú divadelné predstavenia pre deti priamo v MŠ – Divadlo z domčeka s hrami Dlhý, Široký a Bystrozraký; O kozliatkach

 

 • Spolupráca s médiami – štvrťročník pre obyvateľov obce Nemecká Novinky spod Hradiska

 

 • Pripravovaná spolupráca s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici – interaktívne divadelné predstavenie študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky  – O 12 mesiačikoch

 

 • Pripravovaná spolupráca s pani Mgr. Jankou Jorčíkovou, poradkyňou pre zdravý životný štýl

 

 • Pripravovaná spolupráca s ZUŠ Brusno – tvorivé dielne pre rodičov a deti

 

    

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Školská 35, 976 97 Nemecká
 • 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká)
  0911 188 615 (vedúca školskej jedálne, odhlasovanie stravy)
  0903 450 874 (súkromné na riaditeľku školy, len v nevyhnutných prípadoch)

Fotogaléria