Ponuka

Pedagogickí zamestnanci v šk. roku 2022 / 2023 Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci v šk. roku 2022 / 2023

     Trieda VEVERIČKY

            

 • Mgr. Zuzana Lokšová        

 

 

     Trieda ZAJAČIKY

 • Eva Pocklanová                    

     

 • Mgr. Ivana Štellerová    

      (zástupkyňa pre MŠ)   

  

 

     Trieda SOVIČKY

 • Petronela Kútiková            

 • Ivana Kapusňaková           

 

 

  

     

 

   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Školská 35, 976 97 Nemecká
 • 048/618 26 11 (riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká)
  0911 188 615 (vedúca školskej jedálne, odhlasovanie stravy)
  0903 450 874 (súkromné na riaditeľku školy, len v nevyhnutných prípadoch)

Fotogaléria